Co zobaczyć w Japonii, czego spróbować, co przywieźć stamtąd

Japonia należy do najbardziej rozwiniętych krajów świata (nie tylko pod względem technologicznym). Mimo tego, Kraj Wschodzącego Słońca wydaje się Polakom egzotyczny. Jest to kwestia odległości i orientalnej kultury, której nie można porównać z żadną inną. Japońska gospodarka powszechnie kojarzy się z produkcją wyrobów hi – tech. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że tamtejszy rząd dość mocno stawia na rozwój turystyki. Ze względu na ciekawą kulturę, bezpieczeństwo oraz bardzo dobrą infrastrukturę (np. transportową), Japonia jest chętnie odwiedzana przez gości zza granicy. Zachęcają do tego liczne kampanie marketingowe (np. prowadzone na serwisie YouTube).

Niniejszy przewodnik dotyczący Kraju Kwitnącej Wiśni prezentuje nie tylko bardzo ciekawą kulturę wspomnianego państwa oraz jego rozliczne zabytki i atrakcje. W ramach naszego opracowania, dostarczyliśmy również informacji o ważnych przepisach, które obowiązują na terenie Japonii (dotyczących np. wjazdu i ruchu drogowego). Warto znać takie regulacje, które często są zupełnie inne od polskich. W pierwszej kolejności nasz przewodnik prezentuje jednak ogólne informacje na temat Japonii (geograficzne, społeczne, ekonomiczne oraz polityczne). Osoby, które wcześniej nie były zainteresowane Japonią, na pewno powinny zapoznać się z tą częścią przewodnika.

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

Ogólne informacje o Japonii

Japonia jest krajem, który po epoce wewnętrznej izolacji, zaczął intensywnie przyjmować wzorce zachodnie (pod koniec XIX wieku). Mimo tej cywilizacyjnej rewolucji, Japończycy zachowali unikalną kulturę. Z punktu widzenia Europejczyka, nietypowy na pewno jest japoński alfabet oraz sposób zapisu liter (z góry do dołu). W Polsce znajomość języka japońskiego wydaje się bardzo rzadka. Na szczęście w Japonii można porozumieć się w języku angielskim. Trzeba jednak pamiętać, że Język Szekspira znają głównie ludzie młodsi (uczniowie oraz pracownicy międzynarodowych firm). Inną kwestią jest specyficzny akcent Japończyków mówiących po angielsku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Znajomość języka angielskiego w Japonii jest gorsza, niż można by sądzić. W rankingu EF English Proficiency Index 2018 Japonia zajmuje dopiero 49 miejsce, podczas gdy Polska lokuje się na 13 pozycji.

Położenie geograficzne dobrze tłumaczy, dlaczego Japonii przez długi czas udało się utrzymać izolację od świata zewnętrznego. Lokalizacja Japonii ma zarówno swoje zalety jak i wady. Do wad niestety można zaliczyć położenie w strefie bardzo aktywnej pod względem geologicznym. O tym problemie przypominają regularne wstrząsy o mniejszej magnitudzie oraz tragiczne trzęsienia ziemi. Dodatkowym problemem są tsunami takie jak to, które w 2011 r. zabiło tysiące ludzi i uszkodziło elektrownię jądrową w Fukushimie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Japonii regularnie zdarzają się trzęsienia ziemi. Tylko przez pierwsze dziesięć miesięcy 2018 r. miało miejsce kilka poważniejszych wstrząsów, o których informowały polskie media.

Kolejnym ważnym aspektem położenia Japonii jest bardzo duża rozciągłość południkowa. Łańcuch czterech największych wysp (Honsiu, Hokkaido, Kiusiu oraz Sikoku) rozciąga się na odległości prawie 3000 kilometrów. Taka długość łańcucha wysp japońskich sprawia, że panują na nich zróżnicowane warunki pod względem klimatycznym. Warto zdawać sobie sprawę, że Japonia oprócz czterech głównych wysp kontroluje również tysiące mniejszych. Niektóre takie wyspy (zobacz Archipelag Riukiu oraz Wyspy Kurylskie), leżą dość daleko od głównej części Japonii. Po uwzględnieniu wszystkich wysp oraz morza terytorialnego, Japonia liczy sobie prawie 378 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli znacząco więcej niż Polska (313 tysięcy kilometrów kwadratowych). Może to stanowić zaskoczenie dla wielu naszych rodaków.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kuryle położone na północy łańcucha Wysp Japońskich, nadal stanowią przedmiot nierozwiązanego sporu pomiędzy Japonią oraz Rosją.

Ważną różnicę stanowi też gęstość zaludnienia Japonii (ok. 335 osób/km2), która jest o wiele większa niż w przypadku Polski (ok. 124 osoby/km2). Populacja opisywanego kraju jest rozmieszczona nierównomiernie. Zdecydowanie więcej osób mieszka blisko wybrzeży niż w środku czterech największych wysp. Aż jedna trzecia Japończyków osiedliła się w okolicach Tokio na tzw. Równinie Kanto. Kolejną geograficzną ciekawostką Japonii jest bardzo wysoki udział lasów w ogólnej powierzchni kraju (69%) i niewielki areał upraw rolnych. Ogólnie rzecz biorąc, Japonia jest krajem niezbyt przyjaznym dla osadnictwa, w którym brakuje złóż naturalnych (w tym surowców energetycznych innych niż drewno), a gleby są raczej niezbyt żyzne. Utrudnieniem dla rolnictwa jest również górzysta rzeźba terenu. Góry oraz wyżyny zajmują około 90% japońskiego terytorium, a równiny (podobnie jak niziny) są prawie nieobecne. Mniej więcej 10% obszaru Japonii stanowią góry wysokie. Wśród nich zdecydowanie wyróżnia się Góra Fudżi o wysokości 3776 metrów nad poziomem morza (m.n.p.m.). Warto dodać, że średnia wysokość Japonii wynosi prawie 440 m.n.p.m. To wynik znacznie większy niż w przypadku Polski (ok. 170 m.n.p.m.).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japonia cechuje się bardzo długą linią brzegową. Jej długość wynosi niemal 30 000 kilometrów.

Jeżeli chodzi o japońską pogodę, to warto nadmienić, że zdecydowana większość obszaru Japonii znajduje się pod wpływem klimatu ciepłego oceanicznego. W północnej części wyspy Honsiu jest odczuwalny klimat ciepły kontynentalny. Najbardziej wysunięta na północ wyspa Japonii (Hokkaido), cechuje się natomiast klimatem umiarkowanym kontynentalnym. Ogólnie rzecz biorąc, Polak podróżujący do Japonii, nie powinien obawiać się uciążliwych temperatur. Średnia dobowa temperatura lipca wynosi bowiem 25 stopni Celsjusza (Tokio) oraz 21 stopni Celsjusza (Sapporo – stolica regionu Hokkaido). Warto dodać, że porównywalny wynik dla Warszawy oscyluje na poziomie 19 stopni Celsjusza. W przypadku stycznia, średnie temperatury dobowe z trzech analizowanych miast wyglądają następująco: +5 stopni Celsjusza – Tokio, (-4) stopnie Celsjusza – Sapporo oraz (-2) stopnie Celsjusza – Warszawa. Podane wyniki wskazują, że w całej Japonii klimat jest stosunkowo łagodny. Trzeba jednak pamiętać o dość wysokich opadach, które w niektórych miejscach są związane z cyklem monsunowym.

Swoistą klimatyczną ciekawostką jest archipelag wysp Riukiu, który wyróżnia się wyższymi temperaturami niż pozostała część kraju. Na głównej wyspie wspomnianego archipelagu (Okinawie), średnie dobowe temperatury lipca zbliżają się do 30 stopni Celsjusza, a turyści mogą zobaczyć ciekawe okazy tropikalnej roślinności (m.in. palmy).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciepłe i położone najbardziej na południu Wyspy Riukiu, co roku przyciągają wielu Japończyków oraz zagranicznych turystów poszukujących tropikalnej pogody.

Japończycy na pewno mogą być dumni, że w niezbyt sprzyjających warunkach związanych np. z małą ilością surowców oraz aktywnością sejsmiczną, udało im się zbudować jedną z gospodarczych potęg naszego globu. Wspomniany naród mimo ewidentnych kłopotów demograficznych nie jest chętny do przyjmowania imigrantów. Właśnie dlatego medianowy wiek Japończyków wynosi aż 47 lat, co jest jedną z najwyższych wartości na całym globie. Sytuację nieco poprawia dobra zdrowotność mieszkańców Japonii oraz ich skłonność do późnego przechodzenia na emeryturę. Można oczekiwać, że ze względu na niską dzietność oraz wzrost liczby zgonów, populacja Japonii wynosząca obecnie 127 milionów, będzie dość szybko maleć w kolejnych latach.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japończycy mają jedną z najdłuższych na świecie oczekiwanych długości życia. Średni wynik dla obydwu płci przekracza 83 lata.

W przypadku Japonii, trudno mówić o znaczących mniejszościach narodowych. Najliczniejsi są Chińczycy (ok. 0,71 mln), Koreańczycy (ok. 0,45 mln), Filipińczycy (0,25 mln), Wietnamczycy (0,23 mln) oraz Brazylijczycy (0,19 mln). Nasz rodak przypadkowo spotykający innego Polaka na terenie Japonii, może mówić o sporym szczęściu. W Kraju Kwitnącej Wiśni żyje bowiem niewielu obywateli Polski. Ich liczbę można szacować na mniej więcej 1500 stałych mieszkańców.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japonia to kraj, w którym liczba polskich turystów jest znacznie większa od liczby Polaków mieszkających tam na stałe. W 2017 r. Kraj Kwitnącej Wiśni w celach turystycznych odwiedziły około 23 000 osób z Polski.

Osoby chociażby minimalnie zainteresowane kulturą Azji, zapewne wiedzą, że w Japonii najbardziej popularną religią jest szintoizm. Obrzędy shinto wykonuje około 80% Japończyków. Warto jednak wiedzieć, że dla większości formalnych wyznawców shinto, wspomniana religia pozostaje tylko zbiorem ceremonii oraz wyrazem szacunku do narodowej tradycji. Podobna sytuacja dotyczy buddyzmu, czyli drugiej najpopularniejszej religii w Japonii. Wiele osób równocześnie uczestniczy w obrzędach szintoizmu oraz buddyzmu. Zupełnie odrębną grupą religijną są japońscy katolicy, których udział można szacować na około 2% całej populacji.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Shinto to politeistyczny system religijny, który cechuje się dużym przywiązaniem do dokładnego wypełniania poszczególnych obrzędów. Obecnie shinto dla większości wyznawców jest raczej zbiorem obyczajów i tradycji bez metafizycznej treści.  

Problemy demograficzne Japonii niestety negatywnie wpływają na tempo wzrostu gospodarki. Wspomniany kraj już od początku lat 90 – tych nie zaznał dłuższego okresu gospodarczej prosperity. Pomimo tych trudności, Japonia nadal jest uznawana za potęgę gospodarczą globu i pod względem nominalnej wielkości PKB ustępuje tylko Stanom Zjednoczonym oraz Chinom. Warto zwrócić uwagę na wzrastającą rolę turystyki w japońskiej gospodarce. Dane z 2017 r. wskazują, że ten ciekawy kraj odwiedziło prawie 29 milionów gości zza granicy. Turystyka staje się coraz ważniejsza dla Japonii, bo niektóre branże gospodarki tradycyjnie kojarzone z tym krają tracą konkurencyjność. Przykład stanowi produkcja nowoczesnych elektronicznych urządzeń (np. komputerów oraz smartfonów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japoński model pracy zakładający bezwzględne posłuszeństwo wobec przełożonych jest coraz częściej krytykowany jako rozwiązanie ograniczające kreatywność pracowników.

Spore zmiany dotyczą również sfery politycznej, bo Japonia w ostatnich latach zaczęła porzucać bardzo pacyfistyczną wizję swojego istnienia zadeklarowaną po II wojnie światowej. Wspomniany kraj jest demokracją zorganizowaną na wzór zachodni. Z formalnego punktu widzenia, Japonia wciąż pozostaje monarchią konstytucyjną. Trzeba jednak pamiętać, że rola cesarza ogranicza się do kwestii typowo ceremonialnych i motywacyjnych. Realna władza wykonawcza spoczywa w rękach rządu. Ważną rolę odgrywa też dwuizbowy parlament. Warto nadmienić, że pod względem administracyjnym Japonia dzieli się na 47 prefektur. Niektóre z nich są bardzo duże (np. Hokkaido), podczas gdy inne mają małą powierzchnię (Tokio).

Ze względu na wielkość swojej gospodarki i dobrze rozwinięte siły zbrojne, Japonia pozostaje ważnym międzynarodowym graczem. Świadczy o tym przynależność do grupy G8 skupiającej siedem potęg gospodarczych i Rosję. Japonia należy również do takich ważnych organizacji międzynarodowych jak ONZ, OECD oraz Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku (APEC).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japonia nieformalnie dzieli się również na osiem regionów: Hokkaido, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kinki, Chūgoku, Sikoku oraz Kiusiu. 

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

Informacje prawne dla wszystkich turystów

Podobnie jak w przypadku opisów innych krajów, rozdział dotyczący informacji prawnych trzeba rozpocząć od wskazówek związanych z wjazdem. Warto wiedzieć, że na mocy obowiązujących obecnie porozumień międzynarodowych, Polacy bez wizy mogą przebywać w Japonii przez okres wynoszący do 90 dni. Taka zasada związana z brakiem wymaganej wizy, dotyczy wjazdu o charakterze turystycznym, prywatnym lub służbowym. Wiza jest natomiast wymagana od osób zamierzających pracować lub studiować w Japonii. Warto wiedzieć, że turyści w wieku powyżej 16 lat, przy wjeździe do Japonii zostaną poddani procedurze imigracyjnej polegającej na wykonaniu zdjęcia twarzy, pobraniu odcisków palców oraz rozmowie z urzędnikiem. Nie ma wymagań odnośnie posiadania środków na pobyt albo biletu powrotnego. Warto mieć jednak odpowiednią sumę, bo jej brak może skutkować podejrzeniami o zamiarach przyjazdu zarobkowego i związaną z tym odmową bezwizowego wjazdu. Termin ważności paszportu polskich turystów powinien się kończyć później niż 3 miesiące po dacie wjazdu do Japonii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przyjazd do Japonii w celach turystycznych (na okres do 90 dni), nie wymaga posiadania wizy przez Polaków. W czasie pierwszych 90 dni pobytu, nie jest wymagane również zameldowanie na terenie Japonii.

Warto wspomnieć o pewnych zasadach dotyczących cła. Na teren Japonii wwieziemy tylko ograniczone ilości wyrobów spirytusowych (3 butelki) oraz papierosów (maksymalnie 400 sztuk). Zupełny zakaz wwozu obejmuje między innymi żywność pochodzenia zwierzęcego i owoce. Nie ma ograniczeń dotyczących wwożenia gotówki, ale kwotę przekraczającą 1 mln jenów (JPY) trzeba zadeklarować. Dopuszczalne jest też przewożenie prezentów i rzeczy na własny użytek o wartości (według cen z kraju zakupu) nieprzekraczającej 200 000 JPY. Dość problematyczna wydaje się kwestia przekroczenia japońskiej granicy z czworonogiem. Psy i koty muszą mieć zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Czasem urzędnicy decydują o konieczności poddania zwierzęcia kwarantannie. Jest ona wykonywana na koszt właściciela i trwa przez 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o inne przepisy, to trzeba pamiętać, że osoba samowolnie przedłużająca pobyt w Japonii, ryzykuje wydaleniem na swój koszt i zakazem ponownego wjazdu przez 5 lat.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby przyjeżdżające do Japonii, nie powinny próbować wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego i owoców.

Atutem Japonii na pewno jest wysoki poziom bezpieczeństwa i niski stopień zagrożenia przestępczością pospolitą oraz terroryzmem. Polskie władze dyplomatyczne mimo wszystko zalecają ostrożność podczas nocnych spacerów po mało uczęszczanych dzielnicach miast. W razie potrzeby, można wezwać policję pod numerem alarmowym „110”.

Równie ważne jest respektowanie miejscowych zwyczajów. Chodzi między innymi o przywitanie się poprzez ukłon i zdejmowanie butów przed wejściem do wielu miejsc (np. restauracji oraz domów). O specyfice Japonii przypomina nawet niższe napięcie prądu w gniazdkach (110 V zamiast 230 V). Trzeba się liczyć, że część urządzeń przywiezionych z Polski (np. suszarek do włosów), nie będzie działać w takich warunkach. Inną kwestią jest odmienny kształt japońskich wtyczek do prądu (podobny jak w USA).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed wyjazdem do Japonii, warto poświęcić trochę czasu i poczytać o miejscowych zwyczajach. Może to oszczędzić wielu kłopotliwych sytuacji.

Kwestie zdrowotne to kolejna ważna sprawa, która pośrednio lub bezpośrednio jest związana z przepisami prawnymi. Polski MSZ zaleca, żeby osoby zażywające specjalistyczne leki zabrały ze sobą odpowiedni zapas takich medykamentów. Warto zapakować również krem z wysokim filtrem UV, bo latem japońskie słońce operuje bardzo mocno. Ważniejszym elementem wyposażenia wydaje się jednak ubezpieczenie turystyczne. Jest ono konieczne ze względu na wysokie koszty leczenia w Japonii. Tamtejszy system opieki medycznej jest rozwinięty, ale bardzo „drogi”. Dodatkowy problem stanowi bariera językowa. Tylko część lekarzy mówi w języku angielskim na tyle dobrze, żeby zdiagnozować pacjenta. Obsługę w języku angielskim oferuje między innymi St. Luke’s International Hospital w Tokio.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wielu lekarzy w Japonii nie będzie w stanie porozumieć się z pacjentem mówiącym po angielsku.

Przed zakupem ubezpieczenia medycznego warto upewnić się, że zapewnia ono odpowiednio wysoki zwrot kosztów leczenia na terenie Japonii (np. 150 000 zł – 200 000 zł dla 1 osoby). Jest to ważne, bo wizyta lekarska może kosztować np. 10 000 JPY – 30 000 JPY, a dobowy pobyt w szpitalu 10 000 JPY – 40 000 JPY (1 PLN = ok. 30 JPY). Rachunki medyczne znacząco rosną, jeżeli konieczne jest wykonanie jakiegoś zabiegu. Na bardzo wysokie koszty trzeba się przygotować również wtedy, gdy potrzebny będzie transport ciężko chorego turysty z Japonii do Polski. Taka usługa może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych i nie zawsze jest refundowana przez NFZ. Polisa turystyczna powinna uwzględniać takie ryzyko związane z kosztami transportowymi.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polisa ze zwrotem kosztów leczenia jest niezbędna dla osoby odwiedzającej Japonię w celach turystycznych. Takie ubezpieczenie musi mieć większą sumę gwarancyjną niż polisa chroniąca podczas podróży po Europie.

Informacje dla kierowców

Z różnych względów, przewiezienie własnego samochodu do Japonii jest zupełnie nieopłacalne i kłopotliwe. Istnieje jednak możliwość wypożyczenia auta „na miejscu”. Taki pojazd będzie przystosowany do lokalnego, lewostronnego systemu ruchu. Turyści od razu powinni zadać sobie pytanie, czy będą potrafili prowadzić auto z kierownicą umieszczoną po odwrotnej stronie. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to warto rozważyć korzystanie z komunikacji publicznej. Mowa o takich rozwiązaniach jak metro, kolej oraz autobusy. Na terenie Japonii wspomniane formy komunikacji są dobrze rozwinięte. Bilety niestety bywają drogie (zwłaszcza na przejazdy superszybkimi pociągami). Koszty biletów kolejowych, autobusowych oraz promowych można obniżyć dzięki wcześniejszemu zakupowi specjalnego karnetu (JR Pass). Nie ma za to możliwości oszczędzania na paliwie do samochodu. Na szczęście, w Japonii nie jest ono o wiele droższe niż na terenie Polski.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na obszarze Japonii obowiązuje ruch lewostronny. Pozostałe zasady ruchu drogowego (związane np. z pierwszeństwem) są podobne jak w innych krajach.

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

Z punktu widzenia polskich kierowców, sporym ułatwieniem jest to, że japońskie władze pozwalają na roczne korzystanie z międzynarodowego prawa jazdy wydanego w Polsce. Osobną kwestią jest ubezpieczenie OC komunikacyjne. Przed wyjazdem warto zapytać swojego ubezpieczyciela, czy jego polisy są respektowane na terenie Japonii. W przeciwnym razie, konieczne będzie zakupienie krótkoterminowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla kierowców (CALI).

W czasie podróży po Japonii pewną niedogodnością mogą być niskie limity prędkości, które na ogół są przestrzegane przez lokalnych kierowców. W mieście limit wynosi 30 km/h lub 40 km/h, podczas gdy na autostradach jeździ się z prędkością maksymalną 80 km/h – 100 km/h. Ogólny limit wynosi 50 km/h – 60 km/h. Wspomniane ograniczenia nie wynikają ze stanu japońskich dróg, który na ogół jest bardzo dobry. W centrach miast problem stanowi koszt wolnych miejsc parkingowych oraz bardzo duże zagęszczenie ruchu. Zabronione jest parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. na chodnikach). Trzeba się również wystrzegać kierowania po spożyciu alkoholu. Kierowcy przekraczający limit 0,3 promila muszą się liczyć m.in. z surowymi mandatami, które są dostosowane do japońskiego poziomu zarobków. Co ciekawe, czasem można spotkać się z przykładami karania kierowców, którzy nie przekroczyli ustawowego limitu (0,3 promila). W związku z powyższym, lepiej nie wsiadać „za kółko” po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japonia to jeden z krajów, w których jest stosowana najbardziej restrykcyjna polityka dotycząca karania nietrzeźwych kierowców.

Informacje dotyczące płatności w Japonii

Osoby podróżujące po Japonii, na pewno nie unikną styczności z tamtejszą walutą. Japoński jen (JPY) nadal należy do czterech najważniejszych walut globu. W przeciwieństwie do euro, dolara amerykańskiego oraz funta szterlinga, japoński jen pozostaje jednak walutą egzotyczną dla Polaków. Z jenem częściej stykają się np. nasi rodacy spekulujący na rynku FOREX. Pozostała część Polaków ma okazję kupić lub sprzedać jeny tylko w ramach ewentualnego wyjazdu do Japonii.

Wbrew temu, co może myśleć wielu naszych rodaków, Japonia nie jest państwem, w którym płatności bezgotówkowe wyparły banknoty i monety. Wręcz przeciwnie – około 2/3 transakcji konsumenckich nadal jest realizowanych przy pomocy gotówki. Właśnie dlatego pieniądze w formie materialnej będą nieodzowne podczas podróży po Japonii. Bez nich raczej nie kupimy czegokolwiek w małych sklepikach. Przywiązanie Japończyków do gotówki ma swoją dobrą stronę. Mowa o świetnej dostępności bankomatów. Takie maszyny zwykle akceptują karty VISA oraz MasterCard wyemitowane przez polskie banki. Przed wyjazdem do Kraju Kwitnącej Wiśni, warto jednak zasięgnąć informacji na ten temat w swoim banku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Japończycy są o wiele bardziej przywiązani do gotówki niż np. Amerykanie albo Brytyjczycy. To tłumaczy dużą liczbę bankomatów (nawet w mniejszych miejscowościach).  

Przed wyjazdem do Japonii warto również zasięgnąć w swoim banku informacji dotyczących ewentualnych kosztów wypłaty środków z japońskich bankomatów i płatności przy pomocy tamtejszych terminali. Najbardziej pożądaną opcją byłoby konto z kartą rozliczaną w jenach. Taki rachunek nie jest jednak oferowany polskim konsumentom. W ramach zastępczego rozwiązania, warto poszukać konta rozliczeniowego w dolarach amerykańskich lub euro (z kartą debetową), które cechuje się niskim kosztem obsługi zagranicznych bankomatów (bez dodatkowej prowizji za przewalutowanie środków). Dolary amerykańskie albo euro potrzebne do późniejszych transakcji bezgotówkowych, można tanio zakupić w jednym z polskich e-kantorów. Takie rozwiązanie przynajmniej częściowo skompensuje dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem podczas wypłat z bankomatów i transakcji w terminalach.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Japonii zwykle nie ma problemu z akceptacją kart debetowych wydanych przez polskie banki. Przydatna może się okazać też karta kredytowa (np. przy rezerwacji auta).    

Jeżeli chodzi o płatności gotówkowe, to dobrym rozwiązaniem wydaje się zakup pewnej sumy jenów (wystarczającej na pierwsze wydatki) w jednym z polskich kantorów stacjonarnych. Jen ze względu na swoją globalną popularność jest często dostępny w tradycyjnych polskich kantorach. Osoby zamierzające kupować jeny w Japonii (za dolary amerykańskie lub euro) powinny pamiętać, że do takiej transakcji będzie potrzebny paszport.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przed podjęciem decyzji o gotówkowym zakupie jenów w Japonii, warto sprawdzić tamtejsze kursy. Większe sieci kantorowe (takie jak np. Sakura Currency Service lub Daikokuya), publikują swoje stawki w Internecie.      

Sprawdź, który serwis wymiany walut online najtaniej sprzedaje jena japońskiego >

Zobacz, jakie są aktualne notowania jena względem złotego >

Przeczytaj nasz ciekawy opis jena japońskiego dotyczący m.in. jego historii oraz specyfiki >

Co warto zobaczyć w Japonii?

Kraj tak duży i odmienny kulturowo jak Japonia, siłą rzeczy musi obfitować w rozmaite ciekawostki turystyczne. Większość przybyszów z Polski, zaczyna swoją podróż w Tokio. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy opis turystycznych atrakcji od japońskiej stolicy. To tętniąca życiem metropolia, która obecnie liczy sobie około 8,3 mln mieszkańców. Pozostałe spośród wiodących ośrodków miejskich Japonii są znacznie mniejsze. Warto tutaj wymienić takie miasta jak Yokohama (3,6 mln mieszkańców), Osaka (2,6 mln), Nagoya (2,2 mln), Sapporo (1,8 mln), Kobe (1,5 mln) oraz Kioto (1,5 mln).

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tokio jest ponad dwa razy większe pod względem liczby mieszkańców niż druga w kolejności Yokohama.

Osoby odwiedzające Tokio, muszą się pogodzić z tym, że zobaczą stosunkowo niewiele zabytków. Wynika to z tragicznej historii opisywanego miasta, które najpierw zostało zniszczone przez tragiczne trzęsienie ziemi (1923 r.), a później zdemolowane przez alianckie naloty bombowe (pod koniec II wojny światowej). Mimo tych katastrof, japońska stolica obfituje w ciekawe atrakcje turystyczne. Można do nich zaliczyć następujące miejsca:

 • Pałac Cesarski w Tokio – wspomniany pałac mocno ucierpiał podczas bombardowań z końca II wojny światowej. Zdecydowano się jednak na jego kosztowną odbudowę. Dzięki temu możemy podziwiać piękny kompleks pałacowy, którego łączna powierzchnia wynosi 341 hektarów. Warto zwrócić uwagę, że nowy Pałac Cesarski ukończono dopiero w 1968 r. Powstał on na miejscu poprzedniego pałacu (z końca XIX wieku), który został zniszczony przez bomby (w 1945 r.). Oprócz wspomnianego pałacu, w całym kompleksie znajdują się również inne ciekawe budowle. Można do nich zaliczyć chociażby Most Podwójny (widoczny na jednym z poniższych zdjęć), Muzeum Zbiorów Cesarskich oraz starą basztę Fushimi, która była dwukrotnie odbudowywana (po pożarze z 1657 roku i trzęsieniu ziemi w 1923 r.).
 • Wieża Tokyo Skytree – ta wieża, którą ukończono w 2012 roku, obecnie jest już dobrze rozpoznawalnym elementem tokijskiej architektury. Opisywana budowla liczy sobie 495 metrów (do dachu) oraz 634 metry (do iglicy). Tym samym tokijska wieża jest drugą najwyższą budowlą świata (po Burdż Chalifa). Warto zwrócić uwagę na specjalną konstrukcję Wieży Tokyo Skytree, która ma ją chronić przed mocnymi trzęsieniami ziemi. Oczywiście wszyscy Japończycy mają nadzieję, że taki sejsmiczny test nie nastąpi w najbliższym czasie. Z punktu widzenia turystów, sporą atrakcją Tokyo Skytree jest możliwość wjechania na dwa tarasy widokowe, które znajdują się odpowiednio 350 metrów oraz 450 metrów nad ziemią.
 • Wieża Tokyo Tower – wspomniana wieża jest znacznie starsza i niższa od Tokio Skytree. Ukończono ją w 1958 r. Wtedy łączna wysokość wynosząca 333 metry robiła jeszcze większe wrażenie niż obecnie. Mimo powstania wyższej wieży na terenie Tokio, jej starsza „siostra” nadal przyciąga turystów. Do tej pory, na Tokyo Tower wjechało już 150 milionów osób. Turyści mają do dyspozycji dwa tarasy widokowe (na poziomie 150 metrów oraz 250 metrów). Z myślą o ruchu turystycznym, pod wieżą wybudowano ciekawe centrum FootTown. Znajduje się tam m.in. muzeum dotyczące rekordów Guinnessa.
 • Most Rainbow Bridge – ten most zawdzięcza swoją nazwę pięknej tęczowej iluminacji, która jest widoczna tylko nocą. W dzień pylony mostu pozostają białe, a specjalny system oświetleniowy jest ładowany energią słoneczną. Warto dodać, że Most Rainbow Bridge powstał w latach 1987 – 1993. Od tego czasu, jest on już znaną atrakcją turystyczną Tokio. Podziw budzą nie tylko nocne iluminacje. Imponująca jest też długość opisywanego mostu, który liczy sobie niemal 800 metrów.
 • Asahi Beer Hall – to kolejny przykład ciekawej i nowoczesnej architektury z Tokio. Budynek Asahi Beer Hall jak sama nazwa wskazuje, ma sporo wspólnego z piwem. Wybudowano go dla koncernu Asahi Breweries zajmującego się m.in. produkcją piwa. Właśnie dlatego cały wieżowiec przypomina kufel z piwem. Więcej imponujących i nowoczesnych wieżowców można zobaczyć w dzielnicy biznesowej Tokio (Nishi – Shinjuku). Ciekawa jest np. ponad dwustumetrowa budowla Mode Gakuen Cocoon Tower.
 • Park Shinjuku Gyoen – wspomniany park zasługuje na odwiedzenie, bo jest jest urokliwy, popularny i zapewnia chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku. Na obszarze liczącym ponad 58 hektarów zasadzono aż 20 000 drzew oraz wiele innych roślin (zwykle tropikalnych). Opisywany park jest szczególnie urokliwy wiosną (kiedy kwitną wiśnie) oraz jesienią (ze względu na różnokolorowe liście). Znajduje się on blisko wspomnianej dzielnicy biznesowej Nishi – Shinjuku.
 • Świątynia Sensō-ji – ta świątynia jest jednym z przykładów bardzo starych tokijskich budynków, które zostały zniszczone podczas II wojny światowej. W 1945 r. bomba zupełnie zdemolowała bezcenną budowlę pochodzącą z VII wieku naszej ery. Na szczęście po wojnie ta najstarsza tokijska świątynia została skrupulatnie odbudowana. Dzięki temu na teren świątyni Sensō-ji co roku przyjeżdża aż 30 milionów turystów. Podziwiają oni architekturę typową dla Japonii oraz niezwykle bogato zdobione wnętrza. Warto wspomnieć, że opisywana świątynia znajduje się w popularnej dzielnicy Asakusa. Na tym obszarze znajdziemy więcej budynków wzniesionych w tradycyjnym stylu. Na uwagę zasługują też liczne festiwale (np. Sanja Matsuri).
 • Skrzyżowanie Shibuya – wspomniane skrzyżowanie zyskało już międzynarodową sławę i jest nazywane najbardziej ruchliwym na świecie. Podczas jednej zmiany świateł, przez ulicę przechodzą nawet 2000 – 3000 ludzi. Ten tokijski odpowiednik „Time Square” często pojawia się w filmach fabularnych i relacjach z Japonii. Warto wspomnieć, że opisywane skrzyżowanie znajduje się na terenie dzielnicy Shibuya cenionej jako ośrodek handlowy oraz kulturalny (m.in. dzięki centrum kultury Bunkamura).

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu turystycznych atrakcji Tokio. Osoby szukające dobrych restauracji oraz nocnej zabawy, mają ogromny wybór ciekawych lokalizacji (m.in. we wspomnianej już dzielnicy Asakusa). Rodziny z dziećmi też nie powinny narzekać na brak atrakcji. Dobrym wyborem dla takich turystów może być tokijski Disneyland (Tokyo Disney Resort), Edogawa Natural Zoo, Maxell Aqua Park Shinagawa oraz Tokyo Sea Life Park.

Z punktu widzenia niektórych turystów, poważnym ograniczeniem podczas zwiedzania Tokio będą po prostu finanse. Dlatego przed wyjazdem warto przeanalizować ceny i koszty. Japońska stolica podobnie jak cała reszta Kraju Kwitnącej Wiśni, nie jest przyjazna cenowo dla Polaków. Dane Numbeo.com wskazują, że przeciętny poziom cen dóbr i usług dla konsumentów jest w Tokio o 104% wyższy niż na terenie Warszawy. W przypadku żywności oraz gotowych posiłków, analogiczne różnice na niekorzyść japońskiej stolicy wynoszą odpowiednio: 164% oraz 35%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podczas podróży po Japonii, trzeba się przygotować na ceny nawet dwa lub trzy razy wyższe niż na terenie Polski. Stosunkowo tanie jest tylko jedzenie w restauracjach.  

 

Japonia oferuje również ogromne bogactwo turystycznych doznań i atrakcji dla osób wyjeżdzających poza stolicę tego kraju. Oczywiście trudno wyliczyć wszystkie takie ciekawe miejsca. Dlatego wzięliśmy pod uwagę tylko najpopularniejsze lokalizacje. Mowa o następujących miejscach:

 • Chram Itsukushima Jinja – morska czerwona brama do tej świątyni szintoistycznej prawdopodobnie jest najlepiej rozpoznawalnym międzynarodowym symbolem Japonii. Cały Chram Itsukushima Jinja w mieście Hatsukaichi obecnie znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO i jest otaczany dużą troską przez japoński rząd. Oprócz morskiej bramy (torii), na uwagę zasługuje również sama świątynia o równie czerwonym kolorze. W pobliskim skarbcu można zobaczyć mnóstwo historycznych przedmiotów, które przypominają o dawnych dziejach Japonii. Przykład to zbroje samurajów, wachlarze i piękne wyroby z porcelany.
 • Zespół Świątyń Enryaku-ji – ten kompleks świątynny to kolejna pozycja z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO. W odróżnieniu od wcześniej opisywanego chramu, Świątynie Enryaku-ji zostały wybudowane przez buddystów. Wspomniane budynki sakralne pochodzą z 805 roku naszej ery. Niestety zostały one zburzone w 1571 r. przez możnowładcę Nobunagę Oda. Kompleks świątynny na szczęście został mozolnie odbudowany przez buddystów. Obecnie jest on jedną z największych tego typu budowli w całej Japonii.
 • Wodospad Shōmyō – ten wodospad na pewno można zaliczyć do cudów japońskiej przyrody. Liczy on sobie aż 350 metrów i jest najbardziej spektakularny wiosną (w porze topnienia śniegów). Warto wiedzieć, że w pobliżu znajduje się jeszcze wyższy wodospad Hannoki mierzący aż 497 metrów. Ten wodospad jest niestety okresowy i zasilany tylko wiosną. Dlatego nie uznaje się go za najwyższy wodospad Japonii.
 • Złoty Pawilon – ta świątynia jest jedną z budowli, które na pewno warto zobaczyć podczas wizyty w Kioto. Co ważne, Złoty Pawilon znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oryginalna budowla z końca XIV wieku, niestety nie przetrwała do naszych czasów. Strawił ją ogień podczas jednej z rozlicznych wojen domowych, które targały Japonią w XV wieku. Złoty Pawilon po raz kolejny został podpalony w 1950 r. przez niezrównoważonego psychicznie Japończyka. Tę piękną budowlę zrekonstruowano w ciągu pięciu kolejnych lat. W jej wnętrzu można zobaczyć między innymi ciekawe malowidła.
 • Góra Fudżi – podczas pobytu w Japonii, nie można pominąć Góry Fudżi, która stanowi przyrodniczy symbol tego kraju. Co ciekawe, Fudżi również znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO (od 2013 r.). Wspomniana góra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wycieczkowiczów, którzy mogą skorzystać z czterech różnych szlaków turystycznych. Zdobywanie wierzchołka Fudżi to zadanie tylko dla wytrwałych i sprawnych wspinaczy. Pozostałe osoby zapewne zadowolą się możliwością wjazdu na wysokość 2400 metrów (przy pomocy wyasfaltowanej drogi).
 • Zamek Ōsaka – ten zamek jest jedną z najbardziej znanych warowni w Japonii. Prezentuje on typ architektury powszechnie kojarzony z okresem szogunatu. Warto nadmienić, że zamek Osaka został ukończony w 1598 roku. Do dzisiejszych czasów dotrwały między innymi mury, którymi w 1620 r. otoczono rozbudowywany zamek. Obecna budowla jest rekonstrukcją, ponieważ wielokrotnie odbudowywany zamek spłonął po raz kolejny w 1945 r. Kosztowną odbudowę zakończono w 1997 roku. Wewnątrz opisywanej budowli, miasto Osaka zorganizowało ciekawe muzeum.
 • Pomnik Pokoju w Hiroszimie – wspomniany pomnik jest jednym z najbardziej przejmujących tego typu miejsc na całym świecie. Jak nietrudno się domyślić, upamiętnia on zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę. Na wskutek tego ataku, od razu zginęło 70 000 – 90 000 osób, czyli 30% ówczesnej populacji Hiroszimy. Centrum wystawowe z 1915 r. było jedynym budynkiem położonym blisko epicentrum wybuchu, który nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Po II wojnie światowej zdecydowano, że ruiny tej budowli będą służyły jako swoisty pomnik i przestroga dla świata. W 1996 r. Pomnik Pokoju (zwany również Kopułą Bomby Atomowej) został wpisany na listę UNESCO.
 • Zamek Himeji –  ten zamek jest kolejną japońską budowlą z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO. Warto wiedzieć, że Zamek Himeji bywa również zwany Zamkiem Białej Czapli. Wynika to z białego koloru ścian. Początki opisywanej warowni sięgają 1333 roku. Sporym atutem Zamku Himeji jest to, że nie został on zniszczony w ciągu ostatnich czterech wieków (w odróżnieniu np. od Zamku Ōsaka). W marcu 2015 r. opisywany zamek otwarto po gruntownym kilkuletnim remoncie. Do końca tego samego roku, odnowioną budowlę odwiedziły prawie 3 miliony turystów z Japonii oraz zagranicy.
 • Park Narodowy Shiretoko – podczas wizyty na północnej wyspie Hokkaido warto zajrzeć nie tylko do Sapporo, które w Polsce bywa kojarzone ze skokami narciarskimi. Na uwagę zasługuje również Park Narodowy Shiretoko, który liczy sobie 386 kilometrów kwadratowych i kusi turystów pięknymi krajobrazami (przypominającymi nieco widoki z Kanady). Od 2005 r. opisywany park widnieje na liście dziedzictwa UNESCO. Warto wiedzieć, że centrum obsługi turystów przybywających do tego parku, znajduje się w miejscowości Shari.

Powyższą listę można by niemal dowolnie rozszerzać o inne ciekawe atrakcje turystyczne Japonii. W tym kontekście warto wspomnieć o tropikalnych walorach Okinawy i pobliskich wysp oraz stu japońskich historycznych zamkach, które czekają na turystów.

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: Niektórych Polaków kusi położona na południu Okinawa. Latem temperatura oceanu w pobliżu tej wyspy oscyluje na poziomie około 28 stopni Celsjusza.  

Czego warto spróbować w Japonii?

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że japońska kuchnia jest bardzo dobrze znana i cieszy się sporym zainteresowaniem na całym świecie. Jej sztandarowym przysmakiem jest oczywiście ryżowo – rybne sushi. Podczas pobytu na terenie Japonii, warto spróbować wielu innych dań oraz przekąsek. Przykład stanowią następujące przysmaki:

 • daifuku, czyli potrawa z ciasta ryżowego faszerowana słodkim wsadem
 • kluski z mąki ryżowej dango podawane razem z różnymi dodatkami (np. słodką pastą azuki)
 • hotategai batayaki, czyli smażone małże przegrzebki
 • okonomiyaki – placki warzywne z dodatkiem makaronu
 • gindara nikomi – halibut gotowany z dodatkiem sosu sojowego
 • zupa warzywna misoshiru
 • ramen, czyli japońska odmiana rosołu z makaronem
 • filety z kurczaka w sosie teriyaki
 • surowe mięso rybie serwowane w stylu sashimi (z owocami)

W nawiązaniu do tematu tradycyjnej kuchni japońskiej (washoku) warto nadmienić, że w 2018 r. została ona wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ze względu na niski stopień przetworzenia potraw i dużą liczbę owoców morza, kuchnia japońska jest uznawana za bardzo zdrową.

Co warto przywieźć z Japonii?

Wysokie ceny japońskich produktów nie zachęcają do zakupów (podobnie jak konieczność pomieszczenia wszystkiego w bagażu podróżnym). Tym niemniej, Polacy odwiedzający Kraj Wschodzącego Słońca, często kupują różne produkty spożywcze. Chodzi między innymi o takie przysmaki jak:

 • wódka sake
 • słodkie paluszki Pocky
 • zielona herbata
 • słodycze z zieloną herbatą
 • sosy sojowe
 • batoniki KitKat w jednym z 200 nietypowych smaków
 • cukierki w kształcie sushi

W przypadku trwałych pamiątek, wybór jest jeszcze większy. Wystarczy tylko wspomnieć o pałeczkach, wachlarzach, kimonach, parasolkach oraz japońskich lalkach. Dużym powodzeniem cieszą się też ręcznie malowane obrazy, akcesoria do kaligrafii, wyroby ceramiczne oraz przedmioty związane z mangą/anime. Turyści z Polski czasem kupują również japońskie produkty elektroniczne (zwłaszcza te przecenione z wyższej półki cenowej).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W niektórych japońskich sklepach można kupić miejscową „elektronikę” (np. aparaty fotograficzne) znacząco taniej niż na terenie Polski.

 

Wakacje w Japonii – podsumowanie

„Japońskie” wakacje z pewnością mogą być ciekawym wyborem dla osób, które szukają nietypowego kierunku podróży. Japonia to kraj dobrze zorganizowany i bezpieczny, w którym turyści są mile widziani i otoczeni opieką. Goście zza granicy powinni jednak wiedzieć o konieczności uszanowania odrębności kulturowej. Polscy turyści muszą również pamiętać o cenach, które są wysokie (poza jedzeniem w restauracjach). Podróż do Japonii to bez wątpienia daleka wyprawa. Właśnie dlatego warto się zastanowić, czy dobrym wyborem nie będzie odwiedzenie jednego z pobliskich krajów (to znaczy Korei Południowej albo Chin). Do zwiedzania Korei Płd. zachęca brak konieczności posiadania wizy. Wbrew pozorom, jest to kraj pod wieloma względami inny niż Japonia.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Bez wizy można odwiedzić również Koreę Południową. Osoby zamierzające zwiedzać północne Chiny przy okazji podróży po Japonii, będą musiały się postarać o wizę do Państwa Środka.

Wymień Jeny po najlepszym kursie

Wyślij/Prześlij Jeny po najniższym koszcie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *